શ્રીકૃષ્ણ મિરેકલ હવેલી ના માલિક અશિત બક્ષી દ્વારા ગરીબો ને અનાજ કીટ વિતરણ કરાઈ..
Uncategorized

શ્રીકૃષ્ણ મિરેકલ હવેલી ના માલિક અશિત બક્ષી દ્વારા ગરીબો ને અનાજ કીટ વિતરણ કરાઈ..

NMD ન્યુઝ બ્યુરો રિપોર્ટ દિપક પટેલ :- છેલ્લા 15 મહિનાથી કોરોના ની મહામારી એ સમગ્ર વિશ્વ માં હાહાકાર મચાવ્યો  છે ત્યારે આ સમયય દરમ્યાન કેટલાય લોકો એ પોતાના સ્વજનો ની સાથે સાથે ની રોજગારી પણ ગુમાવી છે વાત…