75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી રાજપીપલા નગરપાલિકા ખાતે પાલિકા પ્રમુખ ધર્મીસ્થા બેન પટેલે કરી પ્રમુખે ત્રિરંગો લહેરાવી સલામી આપી
Uncategorized

75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી રાજપીપલા નગરપાલિકા ખાતે પાલિકા પ્રમુખ ધર્મીસ્થા બેન પટેલે કરી પ્રમુખે ત્રિરંગો લહેરાવી સલામી આપી

https://youtu.be/1RLECI_x06g?si=C4fzQOXZEGstGwKi શું કહ્યું પાલિકા પ્રમુખ ધર્મિષ્ઠાબેન પટેલે ધ્વાજવંદન કાર્યક્રમમાં …રાજપીપળા નગરપાલિકા નો સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ માં 9 માં નંબર આવ્યો : સ્વાસ્થ્ય ના સૈનિકો અને પાલિકાની ટીમ ને શુભેચ્છા.. Nmd ન્યુઝ રાજપીપળા : દેશના 75 મા…

રાજપીપલા સહીત સમગ્ર નર્મદા જિલ્લામાં ગાઢ ધુમ્મસ જોવા મળ્યું…
Uncategorized

રાજપીપલા સહીત સમગ્ર નર્મદા જિલ્લામાં ગાઢ ધુમ્મસ જોવા મળ્યું…

NMD ન્યુઝ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ:-આજે રાજપીપલા સહીત સમગ્ર નર્મદા જિલ્લામાં વહેલી સવારે આજે ગાઢ ધુમ્મસ જોવા મળ્યું હતું. આ ધુમ્મસ એટલું બધું ગાઢ હતું કે સામેવાળી વ્યક્તિએક બીજાને જોઈ શકતી ન હતી.પાંચ ફૂટ દૂર ઊભેલી વ્યક્તિ…